rethvaler

Grønlandshval (Balaena mysticetus).

.

Artikelstart

Rethvaler, Balaenidae, familie af bardehvaler uden furer på bugen og uden rygfinne, hvorfor de også kaldes glathvaler og sletbage. Navnet rethvaler kommer af, at de blev anset for de rette hvaler at fange (se hvalfangst). Der har været omfattende kommerciel fangst siden 1300-t., og mange bestande er decimeret eller helt forsvundet. Rethvalerne mistede deres økonomiske betydning i sidste halvdel af 1800-t., og i begyndelsen af 1900-t. ophørte fangsten.

I forbindelse med fødeoptagelsen skimmes tonsvis af vand og filtreres gennem barderne, der holder føden tilbage. Føden udgøres af copepoder og lyskrebs (krill). Rethvalernes barder er meget lange (op til 5 m) og smalle, og overkæben er stærkt buet. Hovedet udgør op til 1/3 af hvalens længde. Hunnerne er lidt større end hannerne. Familien omfatter tre arter i to slægter.

Grønlandshvalen

Grønlandshvalen (Balaena mysticetus) bliver op til 18 m lang og vejer op til 100 t. Ungen er ved fødslen 4-5 m. Arten findes i arktiske havområder og er antagelig i svag fremgang med en verdensbestand estimeret til ca. 20.000. Der er flest dyr tilbage i det arktiske Stillehav og Beauforthavet og kun nogle enkelte i Nordatlanten. Der er flere fund af 15.000 år gamle knogler af grønlandshval fra grusgrave i det nordlige Jylland.

Rethvalslægten

Rethvalslægten (Eubalaena) skelnes fra grønlandshvalen på forekomsten af hårdhudsflader. Der er ikke stor forskel på rethvalerne i Nordatlanten, det nordlige Stillehav og Sydhavet, hvorfor de undertiden opfattes som bestande af samme art. Det er dog almindeligt at skelne mellem en nordlig og en sydlig art:

Nordkaperen

Nordkaperen (biscayahval, nordhval, Eubalaena glacialis) findes i Nordatlantens og i det nordlige Stillehavs tempererede vande. Bestandene i NØ-Atlanten og det nordlige Stillehav er meget små, mens der i NV-Atlanten er ca. 500. Nordkaperen vandrer mellem varmere vinteryngleområder ved Georgias kyst og kolde sommerfourageringsområder i Gulf of Maine. Der er flere jordfund af 15.000 år gamle nordkapere fra det nordlige Jylland.

Sydlig rethval

Sydlig rethval (Eubalaena australis) findes stadig i større bestande ved Argentinas, Sydafrikas og Australiens kyster. Den samlede bestand anslås til 7000 og er i god fremgang. Sydlig rethval vandrer over store afstande mellem varmere vinteryngleområder og kolde antarktiske sommerfourageringsområder. Nordkaper og sydlig rethval bliver begge op til 18 m lange og vejer op til 80 t; ungen er ved fødslen 4-5 m.

Tidligere blev også den på sydhalvkuglen udbredte, kun op til 6 m lange dværgrethval (Caperea marginata) henregnet til rethvalerne, men den opfattes nu pga. en række særkendetegn, bl.a. tilstedeværelse af en rygfinne, som en selvstændig familie (Neobalaenidae).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig