Resultatopgørelse, årlig opstilling i regnskabet af indtægter og omkostninger, se årsregnskab.