Restskat, skat, der skal betales, når den endelige indkomstskat for et år overstiger de foreløbigt betalte A- og B-skatter mv. for personer og acontoskat for selskaber; se årsopgørelse.