Restitutioner, (af lat. restitutio, afledt af restituere, se restituering), tilbagebetalinger eller tilskud, som eksportører af landbrugsvarer fra EU til lande uden for EU modtager som kompensation for anvendelse af råvarer, produceret inden for EU, hvor prisniveauet er højere end på verdensmarkedet. Da den andel af landbrugsproduktionen i det enkelte EU-land, som eksporteres til tredjelande, varierer stærkt, er udbetalingen af restitutionerne meget ulige fordelt. Danmark har således typisk haft den højeste andel som følge af betydelig eksport til især USA og Japan. Restitutionerne har været et alvorligt stridspunkt i internationale handelsforhandlinger, hvilket har været et vigtigt argument for en gradvis nedtrapning af forskellen mellem EUs landbrugspriser og verdensmarkedspriserne for varer, for hvilke EUs selvforsyningsgrad er over 100%.