Respirabel, (fr. respirable, af lat. respirare), som kan indåndes; det modsatte af irrespirabel.