Irrespirabel, (lat. ir- u-, ikke- + respirabel), skadelig at indånde; det modsatte af respirabel.