Resistivitet, i fysikken en egenskab ved et elektrisk ledende materiale, som udtrykker dets modstand mod en elektrisk strøm; betegnes med ρ og har SI-enheden Ωm (ohm gange meter). Resistiviteten af et materiale er det reciprokke af dets konduktivitet.