Resistans, (variant af resistens), elektrisk modstand, egenskab ved den elektriske komponent resistor; måles i Ω (ohm). Resistansen R af et lederstykke med længde l og tværsnitsareal A er R = lρ/A, hvor ρ er ledermaterialets resistivitet. Se også Ohms lov.