Reservation, 1) forbehold; forbeholdenhed; reserveret væsen. 2) se reservat.