Ren tone, sinustone, tone, som kun indeholder én frekvens og dermed er overtoneløs. I modsætning hertil er en tone i almindelighed sammensat af en grundtone og en række harmoniske overtoner med frekvenser svarende til hele tal ganget med grundtonens frekvens.