Overtoner, del-, partial-, natur-, eller aliquottoner, højere harmoniske svingninger, serie af toner med frekvenser, der er et helt antal gange frekvensen af en grundtone. Når en grundtone anslås på fx en streng eller sættes an i en orgelpibe, klinger overtonerne med. Klangen (timbren) afhænger af styrken af de medklingende overtoner (overtonespektret); fx er fløjten fattig på overtoner, mens oboen har mange høje og kraftige overtoner. Vokallydene (fx i, e, æ) er ligeledes karakteriseret ved forskelligt indhold af overtoner. Se også sang.