Sinustone, overtoneløs tone, hvis svingning svarer til sinuskurven. Sinustoner frembringes ved hjælp af særlige generatorer, bl.a. i forbindelse med produktion af elektronisk musik, men kan ikke spilles på noget instrument. Stemmegaflens tone er dog næsten overtoneløs.