Relaksationspåtegning er en påtegning på et pantebrev med pant i fast ejendom, hvormed panthaver giver samtykke til, at en del af den pantsatte ejendom, fx en udstykket grund, udgår af pantet. I forbindelse med relaksation af pant aftales det ofte, at panthaver skal have et ekstraordinært afdrag, og at relaksationspåtegningen og den nye restgæld tinglyses samtidig.