Relaksationsoscillator, elektronisk oscillator baseret på en relaksationseffekt, fx afladning af en kondensator. Når relaksationen er næsten tilendebragt, og kredsløbet nærmer sig en stabil tilstand, bringes det i ny uligevægt, og processen gentages. Udgangssignalet vil ofte have trekant- eller savtakkurveform. Den astabile multivibrator er en relaksationsoscillator.