Rekruttere, (af fr. recruter, af recrute), udskrive nye soldater; hverve nye tilhængere til en sag el. nye medlemmer til et samfund.