Regulargejstlige, (1. led regular i bet. 'som følger en bestemt klosterordens regler'), se regelbundne klerikere.