Region. Danmarks fem regioner pr. 2007.

.

Region. 1.1.2007 var første arbejdsdag i Danmarks nye regioner. Her holder Region Syddanmark nytårskur.

.

Region bruges i Danmark som betegnelse for en regional forvaltningsenhed. Danmark er inddelt i fem regioner, der hver styres af et regionsråd bestående af 41 medlemmer, som vælges ved de kommunal- og regionalvalg, der afholdes hvert fjerde år.

Faktaboks

Etymologi
Ordet region kommer af latin regio 'område', genitiv af regionis.

Regionens vigtigste opgave er varetagelse af sundhedsvæsenet, men den har også opgaver på socialområdet og indenfor regional planlægning og udvikling.

Finansieringen af regionernes opgaver består af dels bloktilskud fra staten og dels af bidrag fra kommunerne i regionen.

Regionernes økonomi er opdelt i tre områder. Udover hovedområdet sundhed er det socialområdet og specialundervisning samt for det tredje regional udvikling. De tre områder finansieres særskilt og skal hver især være i balance.

Danmarks fem regioner pr. 1.1.2007

Danmarks inddeling i fem regioner var et led i Strukturreformen . Reformen blev vedtaget i Folketinget i juni 2004 og trådte i kraft d. 1. januar 2007. Her blev Danmarks 14 amter nedlagt og afløst af fem regioner. Af de 14 amter var Bornholms Amt allerede i 2003 blevet til Bornholms Regionskommune, da øens amtet og øens kommuner fusionerede. Fra 2007 er regionskommunen en del af Region Hovedstaden.

Regionernes helt overvejende hovedopgave er sundhedsområdet. Det er regionerne der står for såvel den somatiske som den psykiatriske behandling. Udgiftsmæssigt er de somatiske hospitaler den dominerede udgiftspost. Regionerne er også ansvarlige for sygesikringen og herunder de praktiserende læger. Indenfor psykiatrien driver regionen både de psykiatriske sygehuse og distriktspsykiatrien. Regionerne er også ansvarlige for den almene lægepraksis.

Regionerne driver samtidig en række institutioner for særligt udsatte borgere indenfor især socialområdet, socialpsykiatri og specialundervisning. De finansieres ofte ved brugerbetaling fra de kommuner, der har borgere på den enkelte institution.

Regionerne har samtidig planlægnings- og kortlægningsopgaver indenfor bl.a. den regionale udvikling, natur, miljø og kollektiv trafik.

Regionerne styres af regionsrådene der alle har 41 medlemmer. Efter valgene i november hvert fjerde år konstituerer regionsrådet og vælger et af de 41 medlemmer som formand. Det nyvalgte råd tiltræder d. 1. januar. En del af de politikere, der sidder i regionsrådene kommer fra den kommunale verden, og der er flere tidligere borgmestre mellem dem. Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten tillader ikke dobbeltmandater, så deres medlemmer af regionsrådene er udelukkende regionspolitikere.

Danske Regioner er en interesse- og arbejdsgiverorganisation for de fem danske regioner.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig