Bloktilskud, bevillinger eller tilskud, som kan anvendes frit af modtageren, dvs. at bevillingsgiveren ikke stiller betingelser for tilskuddets anvendelse. Bloktilskud har siden begyndelsen af 1970'erne især været brugt som betegnelse for ubundne statslige tilskud til kommunerne, først for de såkaldte tilskud efter objektive kriterier og siden 1984 for de generelle tilskud til kommuner og amtskommuner (fra 2007 regioner). Siden slutningen af 1980'erne er ordet også hyppigt blevet anvendt for bevillinger til institutioner, når bevillingsgiver (stat eller kommune) i stedet for en række særskilte bevillinger til løn, varekøb m.v. giver en samlet bevilling til løsning af en nærmere beskrevet opgave. Se kommunaløkonomi.