Regenerativ er et latinsk ord for som er i stand til at regenerere.