Reciprokt mønster, ornamentalt mønster, hvis elementer er komplementære, dvs. at de skiftevis kan aflæses som motivbærende og som baggrund, fx visse udformninger af ornamenterne løbende hund og mæanderbort (à la grecque).