Mæanderbort er et ornamentbånd med brudte, retvinklede linjeforløb. Det findes i mange variationer.