Reaktionær, (af fr. réactionnaire, af lat.), bagstræverisk; hørende til reaktionen.