Ratiné, (af fr. ratine et nopret uldstof, af ratiner), tøj hvis luv er ordnet i form af små knuder.