Radian, (afledt af radius), mål for vinkler. En vinkels radianmål er længden af den bue, som vinkelbenene afskærer på den enhedscirkel, der har centrum i toppunktet. Da enhedscirklens omkreds er 2π, svarer 2π radianer til 360°, dvs. 1 radian = 180°/π ≈57,3°. Se vinkel.