Radbrækning, skærpet form for dødsstraf i ældre tid. Radbrækning, der anvendtes i flere europæiske stater indtil slutningen af 1700-t., bestod i, at bødlen med et hjul (tysk Rad) eller en kølle knuste den dødsdømtes lemmer og brystkasse. Herefter blev den dømte undertiden i levende live flettet ind i egerne på et hjul, der blev opstillet på retterstedet. I Danmark anvendtes straffen så sent som i 1720'erne. Se også hjul og stejle.