Quisquis præsumitur bonus donec probetur contrarium, (lat.), enhver anses for hæderlig indtil det modsatte bevises.