Quipu, (via sp. fra det indianske sprog quechua kipu 'knude'), knudesnor, der i Inkariget kunne bruges til at angive talværdier efter decimalsystemet eller tegn i et skriftsystem. Quipu består af en hovedsnor, hvortil der er hæftet undersnore anbragt i grupper. Enkeltknuder og sammensatte knuder angav ud fra deres placering på undersnorene enere, tiere, hundreder eller tusinder. Hovedsnore angiver ofte summen af undersnorene. Snorene havde forskellig farve alt efter den kategori, man ønskede at optælle, fx folk, dyrehold og afgrøder. Særlige embedsmænd drog Inkariget rundt og indsamlede statistiske oplysninger på knudesnorene, der blev videregivet til inkaherskerens disposition. Quipuen var også en kalender og et mnemoteknisk hjælpemiddel til overlevering af mundtlig tradition om herskerens bedrifter. Lokaliteter kunne angives ud fra nummer, farve og placering i gruppen. Der er i dag bevaret ca. 600 quipu.