Pyrethrum, pyrethrin, ekstrakt fra blomsten af Tanacetum cinerariifolium, en kurvblomst, der tidligere henførtes til slægten Chrysanthemum. Stoffet anvendes i dag i mindre omfang som insektgift og er godkendt til økologisk produktion. Syntetiske efterligninger af naturligt pyrethrum, de såkaldte pyrethroider, benyttes i stor udstrækning til skadedyrsbekæmpelse. Se også insektbekæmpelsesmidler og bekæmpelsesmidler.