Skadedyrsbekæmpelse, kemisk eller biologisk bekæmpelse af skadedyr. I afgrøder er forskellige insekter de værste skadedyr; de bekæmpes især med insekticider (insektgifte). Biologisk bekæmpelse sker vha. rovdyr som fx rovmider eller rovbiller, der æder skadedyrene, eller vha. bakterier eller virus, der angriber dem. Ved integreret skadedyrsbekæmpelse reguleres skadedyrene vha. valget af afgrøder, dyrkningsform og naturlige fjender (nyttedyr). Mus og rotter er alvorlige skadedyr, der ud over at forgribe sig på afgrøder og oplagrede fødevarer forårsager skader på bygninger og installationer og desuden kan overføre sygdomme. De bekæmpes med fælder og gift; rottebekæmpelse er lovpligtig i Danmark.