Pupilautoritet, (af lat. pupillus forældreløs, mindreårig dreng el. pige + autoritet), myndighed, der fører tilsyn med en værges udførelse af værgemålet.