Providere, (af lat. providere se sig for, passe på, forudse, pro- + videre se, opfatte), forudse; sørge for; forsyne.