Prosemination, (af lat. proseminare udplante, så, forplante, af pro- + semen sæd, frø), udsåning.