Progressiv skatteudskrivning, beskatning af en indkomst med stadig stigende procent, efterhånden som indkomsten vokser; den skal sikre, at de højeste indkomster betaler en forholdsmæssig høj andel af skattebetalingen.