Progressiv, fremadskridende, fremskridtsvenlig. Modsat regressiv.