Progrediere, (af lat. progredi gå frem, af pro- + gradi tage skridt, gå, af gradus skridt, trin), skride frem; have fremgang.