Professionsansvar, ansvar for skader, der er forvoldt af personer med særlig faglig uddannelse, fx håndværkere, advokater, ejendomsmæglere, revisorer, ingeniører og læger. Ansvarsgrundlaget er culpa, men ved bedømmelsen af, om der er handlet ansvarspådragende, indgår de forskrifter og sædvaner, der gælder for faget. Hvor der ikke foreligger forskrifter eller sædvaner, er vurderingsgrundlaget fagets dygtige, veluddannede udøvere. Den professionelle fagudøver er forpligtet til at præstere en god faglig indsats, dvs. opfylde de krav, der kan stilles til en sagkyndig på området. Se også erstatningsansvar.