Produktionspris, omkostninger ved at fremstille en vare, målt pr. enhed af den pågældende vare. Ved produktion af et større varesortiment i samme fremstillingsproces er der omkostninger, der ikke naturligt kan henføres til de enkelte varer i sortimentet, og beregning af produktionspriserne kræver derfor brug af en metode til omkostningsfordeling.