Pristilpasser, virksomhed, der benytter prisen på sin vare som den afgørende strategiske variabel. For en virksomhed, der har monopol, er det uvæsentligt, om der som strategisk variabel vælges pris eller mængde, idet de to er knyttet fast sammen af afsætningsfunktionen. Under konkurrence vil det endelige resultat imidlertid afhænge af, om der konkurreres på priser (Bertrand-konkurrence), hvor markedsprisen konkurreres ned til stykomkostningerne, eller på mængder (Cournot-konkurrence), hvor der i ligevægten vil kunne opretholdes en vis overprofit.