Principatet, moderne betegnelse for den periode i Romerrigets historie, der strakte sig fra kejser Augustus frem til kejser Diokletians tiltræden i 284 e.Kr. Betegnelsen skyldes Augustus' antagelse af titlen princeps. Principatet efterfulgtes af dominatet.