Primitive betalingsmidler, (1. ord af lat. primitivus, af primus 'første'), naturalpenge, se penge.