Primaser, enzymer (RNA-polymeraser), der opbygger korte stykker RNA under kopieringen af RNA (DNA-replikation). De korte RNA-stykker er begyndelsessteder (primere) for de enzymer, DNA-polymeraser, der danner den endelige DNA-streng.