Priel, (fra nederl.), strømrende på vaderne i Vadehavet. Prieler dækker vaderne i et dendritisk mønster helt ind til kanten af marsken og fungerer som drænkanaler i ebbeperioden, hvor vaden tørlægges. Den inderste del af prielsystemet, som løber parallelt med marskkanten, kaldes landprielen.