Présent de l'indicatif (præsens) er en fransk tempus, der oftest svarer til dansk nutid, men i særlige tilfælde til andre tempora.

Faktaboks

Etymologi

Betegnelsen er fransk og kommer af latin praesens (genitiv praesentis) 'nuværende', som er præsens participium af praeesse 'være til stede'.

Dannelse af formerne i présent

Présent defineres som verbets 4. hovedtid. Den dannes på følgende måde i hver af de fire konjugationer (bøjningstyper):

  • 1. konjugation (infinitiv på -er): Fjern -er; tilføj fleksiv: -e/-es/-e/-ons/-ez/-ent, fx parler 'tale' --> je parle 'jeg taler', ils parlent 'de taler'.
  • 2. konjugation (infinitiv på -ir): Fjern -ir; ved regelmæssige verber tilføjes fleksiv: -is/-is/-it/-issons/-issez/-issent, fx finir 'afslutte' --> je finis 'jeg afslutter', nous finissons 'vi afslutter'. Uregelmæssige verber på -ir tilføjes fleksiv: -s/-s/-t/-ons/-ez/-ent, fx sortir 'gå ud' --> je sors 'jeg går ud', nous sortons 'vi går ud'; En lille gruppe (couvrir 'dække', offrir 'tilbyde', ouvrir 'åbne' og souffrir 'lide, udholde') tilføjer /-e/-es/-e/-ons/-ez/-ent/.
  • 3. konjugation (infinitiv på -re): Fjern -re; ved regelmæssige verber tilføjes fleksiv: -s/-s/-t/-ons/-ez/-ent, fx vendre 'sælge' --> tu vends 'du sælger', vous vendez 'I/De sælger'.
  • 4. konjugation (infinitiv på -oir). Her undergår stammen forskellige ændringer, hvorefter fleksiv tilføjes: -s/-s/-t/-ons/-ez/-ent, fx recevoir 'modtage' --> je reçois 'jeg modtager', ils reçoivent 'de modtager'; alternativt er fleksiv i ental: -x, -x, -t, fx pouvour '(at) kunne' --> je peux 'jeg kan', vous pouvez 'I/De kan'.

Anvendelse af présent

Om nutiden

Présent anvendes først og fremmest om nutidige situationer/begivenheder. Verbet kan da være samtidig med talehandlingen, fx je le jure; men det kan også betegne altidige eller regelmæssige forhold, fx l'évolution est liée au hasard ; octobre est toujours pluvieux 'oktober er altid regnfuld'.

Om fortiden

Présent kan i flere tilfælde anvendes om fortidige situationer/begivenheder. Det gælder ved perfektive verber, fx Luc sort d'école (svarende til dansk førnutid: Luc har lige forladt skolen) og ved imperfektive verber om forhold, der fortsat gælder, fx Luc dort depuis une heure (svarende til dansk førnutid: Luc har sovet i en time (og gør det fortsat). Reglen gælder ikke ved benægtelse af verbet. Det hedder således stadig Luc n'a pas dormi depuis une heure 'Luc har ikke sovet i en time' med brug af passé composé.

Présent om fortiden anvendes også ved såkaldt historisk præsens (også kaldet dramatisk præsens) og i sportsreportager, fx Danemark bat France 2 à 1 (dansk nutid 'Danmark slår Frankrig 2-1'). Desuden anvendes présent i referater, hvor dansk anvender datid.

Om fremtiden

Présent anvendes endvidere om fremtidige situationer/begivenheder. Det gælder ved perfektive verber, fx Tu arrives ce soir ? svarende til dansk nutid: Kommer du i aften?.

Endelig anvendes présent i si-sætninger (betingelse) om noget fremtidigt, svarende til dansk nutid, fx Si tu m'aimes, prends garde à toi 'Hvis du elsker mig, så vær forsigtig' (citat fra operaen Carmen).

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig