Præparand, (afledn. af lat. praeparare 'forberede', af præ- og parare 'berede'), person, der forbereder sig til noget; især om elev, der forberedte sig til optagelse på læreruddannelsen i et lærerseminariums præparandklasse. Indtil slutningen af 1940'erne var disse klasser ikke en integreret del af seminariet, og undervisningen blev hyppigt varetaget af seminarielærere på privat basis. De sidste præparandklasser blev oprettet i 1967 og derefter på nogle seminarier afløst af et toårigt hf-kursus.