Præmis, (af lat. praemissa (propositio) 'forudsat (sætning)', af praemittere 'sende forud, i forvejen'), er inden for jura, især om begrundelse for resultatet i en afgørelse, der træffes af en domstol ved dom eller kendelse; en sådan afgørelse skal begrundes ifølge Retsplejeloven § 218, stk. 1. Andre beslutninger af retten eller rettens formand behøver ikke at begrundes, medmindre sådant særligt er foreskrevet.