Prædike, 1) forkynde evangeliet; holde en prædiken; tale til en forsamling ud fra en bibelsk tekst, specielt i en kirke. 2) dagligsprog tale vedholdende og indtrængende, ofte belærende, moraliserende, overtalende eller dadlende; tale vidtløftigt og trættende; præke.