Pomologi, læren om de dyrkede æblesorter eller mere bredt også andre frugttræer. To væsentlige bidrag til dansk pomologi er H.C. Bredsteds Haandbog i dansk Pomologi, 1-3 (1888-96) og Claus Matthiesens (1841-1929) Dansk Frugt, 1-3 (1913-24); se også frugtavl og æble.