Polyomavirus er et DNA-virus, der tilhører virusfamilien papovavirus og forårsager svulster hos dyr, fx mus, men ikke hos mennesker.