Pluvialtid er et ældre geologisk udtryk for mellemistid.