Plotter, (afledt af eng. plot, se plotning), oprindelig betegnelse for en type printere, hvis primære særkende var, at de udskrev vha. en pen. I dag bruges betegnelsen især om printere, der kan udskrive på store papirformater (typisk større end A3).